Financieel plan maken

Een financieel plan maken is soms verplicht, maar altijd verstandig!

Wat houdt een financieel plan precies in?

Een financieel plan maken is zeker geen eenvoudige klus. Deze financiële analyse moet namelijk zowel de financiële middelen als de overlevingskansen van de onderneming gedurende 2 jaar in detail beschrijven.

Vooral voor startende zelfstandigen die niet over realistisch cijfermateriaal beschikken om de eigen financiële ramingen mee te vergelijken, blijkt een financieel plan maken een hele opgave. Gelukkig kan u op uw accountant Accos rekenen om zo’n plan voor u op te stellen.

Wanneer is een financieel plan maken verplicht?

Wanneer u een vennootschap wil oprichten met beperkte aansprakelijkheid (bv. een NV, BVBA, CVBA, …) dan is een financieel plan maken een van de verplichte oprichtingsvoorwaarden.

Bij een vennootschap zonder aansprakelijkheidsbeperking zoals bijvoorbeeld een VOF, Comm.V. of CVOA bent u dus niet verplicht om een financieel plan op te maken.

Niet alle zelfstandige ondernemers zijn dus verplicht om bij de start van hun activiteiten een financieel plan te maken. Toch het is zeker geen verloren moeite om toch zo’n plan op te stellen. Het financieel plan is immers een tool die u tijdens uw opstartperiode goed zal kunnen gebruiken. Met de haalbaarheidsstudie kan u bijvoorbeeld evalueren of uw ondernemersideeën financieel haalbaar zijn binnen het economische klimaat en met de beoogde doelgroep nog voor u start.

Na de opstart kan u de cijfers van het financieel plan bovendien vergelijken met de praktijk. Behaalt u systematisch de vooropgestelde financiële targets of wordt er best toch wat bijgestuurd in de bedrijfsvoering om de onderneming financieel gezond te houden? Wanneer u het cijfermateriaal al bij de hand heeft, zal u ongetwijfeld sneller kunnen ingrijpen waar nodig.

Waarom is het financieel plan verplicht en waarvoor dient het?

De beperkte aansprakelijkheid van een vennootschap is vooral van tel wanneer het mis loopt. Wanneer de zaak in faling gaat, kan het privévermogen van de zaakvoerder(s) hierdoor namelijk gevrijwaard worden van schuldeisers. Enkel de financiële middelen, het geïnvesteerde startkapitaal en het eigen vermogen van de firma kunnen dan aangewend worden om schulden te vereffenen.

De beperkte aansprakelijkheid kan echter vervallen wanneer de onderneming binnen de 3 jaar in faling gaat én indien aangetoond kan worden dat de oprichters/zaakvoerders niet voldoende kapitaal hadden voorzien.

Met een doordacht financieel beleid had een faling immers vermeden kunnen worden. Om te bepalen of de beperkte aansprakelijkheid van toepassing is, zal de Rechtbank van Koophandel het financieel plan opvragen bij de notaris.

Ook in andere gevallen kan een financieel plan handig blijken. Wanneer u als onderneming een krediet aanvraagt bij de bank, kan een financieel plan eventueel ook de doorslag geven.

Wie is er verantwoordelijk voor de correctheid van het plan?

Net zoals dat geldt voor de boekhouding bent u als zaakvoerder verantwoordelijk voor de inhoud en correctheid van het financieel plan. Ook wanneer u het financieel plan laat maken door uw accountant.

Wanneer het plan klaar is, zal de notaris het financieel plan bij de akte bewaren. Het is echter niet de taak van de notaris om het plan inhoudelijk te evalueren.

Belangrijk om weten, is dat het financieel plan niet gepubliceerd wordt. U maakt het financieel plan voor uzelf en in het slechtste geval ook om uw aansprakelijkheidsbescherming te genieten als het écht fout loopt. Er is bijgevolg geen enkele reden om het financieel plan niet grondig, realistisch en waarachtig te maken.

Kan u wel assistentie gebruiken bij het opstellen van een financieel plan of bij andere oprichtingsformaliteiten? Neem contact met ons op en we bekijken samen met u wat Accos voor de opstart van uw zaak kan betekenen.

Interessante lectuur? Dan kan je dit artikel met 1 klik delen met je netwerk